уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Одобрил: доц. д-р Ст. Хаджиколева; Последна промяна на 2019-05-30 16:16:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол