уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Приемно време на ЕГ от НАОА за преподаватели, студенти и служители

Приемно време на ЕГ от НАОА за преподаватели, студенти и служители

7.11.2012 г.: Приемно време на ЕГ от НАОА за преподаватели, студенти и служители на Университета (11:45 - 13:00, Заседателна зала на Ректората).

Последна промяна на 2012-10-26 17:23:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол