уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар на тема: "Моделиране на бизнес процеси: един подход за компютъризиране на университетски дейности"

Семинар на тема: "Моделиране на бизнес процеси: един подход за компютъризиране на университетски дейности"

НА 22.5., от 15:00 ч., в Заседателната зала на УнИОс ще се проведе семинар на тема:
"Моделиране на бизнес процеси: един подход за компютъризиране на университетски дейности".

Докладчици: д-т Л. Монева, д-р Г. Пашев

Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2019-05-20 13:29:38
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол