уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » „Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация, благодарение на мрежата от цитатни връзки в Web of Science Core Collection“

„Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация, благодарение на мрежата от цитатни връзки в Web of Science Core Collection“

Обучение на тема:

Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация, благодарение на мрежата от цитатни връзки в

Web of Science Core Collection

на 22 май 2019 г. от 11,00 часа, Централна университетска библиотека

ПОКАНА

Последна промяна на 2019-05-08 11:01:54
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол