уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Обучителен семинар на тема "Scopus в помощ на научноизследователската дейност - профили, публикуване и цитиране"

Обучителен семинар на тема "Scopus в помощ на научноизследователската дейност - профили, публикуване и цитиране"

На 8 април т.г. от 10.00 часа в зала "Компас" ще се проведе обучителен семинар на тема: "Scopus в помощ на научноизследователската дейност - профили, публикуване и цитиране".

Регистрация на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/14ejLSaYZr7yDmXsds9jqKGwiVE9XIbb7P8t4rRwra2g/edit?usp=sharing

Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2019-03-19 11:52:42
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол