уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар на тема "Hadoop - разпределена рамка за Големи данни"

Семинар на тема "Hadoop - разпределена рамка за Големи данни"

В петък, 08.03.2019 г., от 10.00 ч. в Заседателна зала на УнИОс ще се проведе семинар на тема "Hadoop - разпределена рамка за Големи данни" с лектор гл. ас. д-р Георги Пашев. Семинарът се провежда с подкрепата на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) (https://uni-plovdiv.bg/news/news/592).

Одобрил: гл. ас. д-р Георги Пашев; Последна промяна на 2019-03-19 11:58:08
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол