уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Ден на отворенните врати в Юридическия факултет

Ден на отворенните врати в Юридическия факултет

 

На 22 март 2019 г. (петък) е Денят на отворените врати в Юридическия факултет, който ще се проведе в 6-та аудитория на Ректората на ПУ „П. Хилендарски“ (ул. Цар Асен № 24) от 14:00 ч.

По време на това събитие ще запознаем присъстващите с историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските кръжоци и клубове в ЮФ, условията за провеждане на учебен процес и др.
Специално внимание ще обърнем на изискванията и условията за прием в специалността „Право“ на ЮФ, като държавно регулирана професия. В събитието ще участват представители на изпитните комисии по История и Български език в ПУ - те ще запознаят присъстващите със спецификите на двата изпита и с най-често допусканите грешки от страна на кандидат-студентите.
Очакваме ви на 22 март (петък) 2019 г. в 6-та аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 14:00 ч.

 

 

 

Одобрил: доц. д-р Христо Паунов; Последна промяна на 2019-03-11 11:27:28
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол