уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Откриване на академичната 2018/2019 г.

Откриване на академичната 2018/2019 г.

 
Официалното откриване на новата академична учебна 2018/2019 година ще бъде на
28.ІX.2018 г. (петък) от 11.00 часа в Спортната зала на ПУ,
бул. „България“ No236
 
 
 
 

ГРАФИК НА ОТКРИВАНЕТО ПО ФАКУЛТЕТИ

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

01.10.2018 г. от 10 ч в концертната зала на АМТИИ (Тепе, Старинен град, ул. Тодор Самодумов № 2

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

01.10.2018 г. – по специалности, на първата лекция по учебния разпис

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

28.09.2018 г. от 12:30 ч. във 2. аула на Новата сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”, бул. „България“ No236

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

 

Маркетинг, МИО, Макроикономика – 02.10.2018 г.; 9:00 часа, 6 ауд., Ректорат.

Финанси, Счетоводство – 03.10.2018 г.; 10:00 часа, 6 ауд., Ректорат.

Публична администрация, Стопанско управление, МТБ, Политология – 01.10.2018 г.; 11:15 часа, 7 ауд., Ректорат.

Национална сигурност  ­– 03.10.2018 г.; 12:00 часа, 13 ауд., Ректорат.

 

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Археология; История; Документалистика и архивистика; История и чужд език – 02.10.2018 г. (вторник) от 10,30 часа в 14 с.з. (ет.2), Ректорат, ул. "Цар Асен" №24;

Социология на правото, икономиката и иновациите; География, технологии и предприемачество – 01.10.2018 г. (понеделник) от 12:00 ч. в 33 с.з. (4 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Социология и науки за човека – 01.10.2018 г. (понеделник) от 12:00 ч. в 16 ауд. (1 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Етнология, Културен туризъм, Социална антропология – 01.10.2018г (понеделник) от 09:00 в 37 с.з. (5 етаж) , сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

Философия; Гражданско образование и чужд език – 01.10.2018 г. (понеделник) от 10:30 ч. в 28 с.з. (1 етаж), сградата на ул. "Костаки Пеев" 21;

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

28.09.2018 г. от 12:00 ч. в следните зали на Новата сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”, бул. „България“ No236:

Английска филология – 322 аудитория 

Приложна лингвистика – 323 аудитория

Лингвистика с ИТ; Лингвистика с маркетинг;  Лингвистика с бизнес администрация; Английски език и културно наследство324 аудитория 

Българска филология 332 семинарна зала

Български език и чужд език; Български език и история; Френска филология; Балканистика; Български език и гражданско образование – 333 семинарна зала

Руска филология; Български език и руски език301 кабинет (Център за руски език и култура) 

Славистика – 237A семинарна зала

 

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

28.09.2018 г. от 14:30 ч. в 5 аудитория, Ректорат, ул. "Цар Асен" №24

 

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1 октомври 2018 година (понеделник) от 9:00 часа в зала „Компас“, Ректорат, ул. "Цар Асен" №24, западен двор.

 

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

01.10.2018 г. от 10:30 часа, 6 ауд., Ректорат, ул. "Цар Асен" №24.

 
 
Последна промяна на 2018-09-27 09:21:05
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол