уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Жените в историята и история на жените и пола

Жените в историята и история на жените и пола

На 17.01.2018 (сряда) от 13,30 часа в 16 аудитория на "Костаки Пеев" №21,
 
 
проф. д-р Красимира Даскалова от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" ще изнесе публична лекция на тема:
 
 
 
Проф. д-р Красимира Даскалова е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и има научни интереси в областта на модерната европейска културна история. Публикува изследвания върху историята на жените и взаимоотношенията между половете в България и Източна Европа. Специализира в тези нови за българската историография полета в Европа, САЩ и Япония, преподава в различни европейски университети. Член е на бордовете на специализирани европейски периодични издания, президент на Световната федерация за изследвания по история на жените (International Federation for Research in Women’s History) 2005-2010, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ). От 2007 г. е редактор на Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, периодично издание, публикувано от Berghahn Books, New York and Oxford.
 
Срещата-разговор е организирана от катедрата по "История и археология" във Философско-историческия факултет.
 
 
Одобрил: Кремена Цанкова; Последна промяна на 2018-01-15 15:37:09
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол