уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Уебинар: "Глобалната икономика през 2018"

Уебинар: "Глобалната икономика през 2018"

Уебинар „Глобалната икономика през 2018: Прогнози за предизвикателствата и възможностите“

14 декември 2017 г.

Световната икономика през 2018 г. се очаква да продължи с възстановяване, но с лек темп. Потенциалните предизвикателства произтичат от политическата и геополитическата несигурност, влошаването на световната търговска среда и забавянето на широкоразвиващите се икономики.
 
Научете повече в предстоящия ни уебсеминар "Глобалната икономика през 2018: Прогнози за предизвикателствата и възможностите"

Регистрация:
http://go.euromonitor.com/WB-171214-GlobalEconomy2018_RegistrationPage.html?utm_campaign=WB-171214-Global-Economy-2018&utm_medium=Email&utm_source=1_Outbound_Control&mkt_tok=eyJpIj
oiTURKa1ptVTVOMkkzTjJZMyIsInQiOiJ1cWlqaktzWGZWVXFPZWorSVg2cTZnZ

mduMjduM2U4c2Q1VjhMZldaMTgzWFwvSGNLTXNQa0djSFVmb0xrSWwyekRlSUxCa3dtbXJMTXhWcjNw
T2pWd1VhM1BMeTlXd3RYOFUrTjV4XC9uMWlhNmd6NE1VYndRdGhYTGh5MGp1aVY1In0%3D

Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2017-12-05 11:56:52
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол