уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » IV Балканска научна конференция

IV Балканска научна конференция

4th Balkan Scientific Conference on Biology

November  1st  to  November  3th, 2017, Plovdiv BULGARIA

Повече информация: balkanbio.uni-plovdiv.bg 

Одобрил: проф. Илия Илиев; Последна промяна на 2017-09-12 14:44:13
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол