уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Лекция на проф. Руслан Митков

Лекция на проф. Руслан Митков

Проф. Руслан Митков - почетен доктор на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски" гостува по програма ЕРАЗЪМ+


На 18 юли от 15 ч. в зала "Компас" ще изнесе лекция на тема:

With a little help from NLP:
My Language Technology applications with impact on society

 

Допълнителна информация:

Резюме

Руслан Митков - биография

Последна промяна на 2017-07-09 18:34:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол