уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Проект "Студентски практики"

Проект "Студентски практики"

На 27 юни 2017 година (вторник) от 14:00 часа в зала Компас, деканското ръководство на Химическия факултет ще връчи удостоверенията на студентите, успешно приключили участието си в проект "Студентски практики".

Повече информация може да намерите на адрес:
https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=4038

Одобрил: Ирина Керина; Последна промяна на 2017-06-20 15:40:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол