уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Дискусия на тема "Правен режим на договорния фонд"

Дискусия на тема "Правен режим на договорния фонд"

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на поредната си сбирка,

на която ще се представи и дискутира темата:

 

Правен режим на договорния фонд

 

Лектор: Александър Александров, доктор по право,

преподавател в ЮФ на ПУ и главен асистент в ИДП - БАН

           

Сбирката ще се състои на 16 май 2017 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и материали за предварителен прочит, моля пишете на civilistclub@abv.bg. Материалите могат да се открият и в сп. „Търговско и облигационно право“, № 3 и 4, 2017.

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!

Одобрил: Ангел Шопов; Последна промяна на 2017-04-24 11:16:27
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол