уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » 10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства

10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства

 

Уважаеми колеги,

Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със съдействието на Европейски информационен център „Европа директно“ – Пловдив, Център „Образование за демокрация“, Студентски клуб на политолога при ФИСН и Студентски съвет при ПУ „Паисий Хилендарски“ организират Научна конференция за студенти и докторанти на тема: „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства“.

Научната конференция ще се проведе на 20.04.2017 г. от 9:30 часа в Конферентна зала „Компас“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Повече информация относно резюметата, обема на докладите и изискванията за оформление може да намерите в следния файл:

Изисквания

Одобрил: доц. д-р Маргарита Русева; Последна промяна на 2017-04-04 10:15:22
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол