уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Връчване на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на професор Рави Агарвал!

Връчване на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на професор Рави Агарвал!

ПОКАНА
за връчването на Доктор Хонорис Кауза
на изтъкнатия математик професор Рави Агарвал

 

Ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и деканът на Факултета по математика и информатика имат удоволствието да Ви поканят на тържествена церемония по връчване на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на професор Рави Агарвал.

 

Присъждането е по повод неговия 70-годишен юбилей и като признание за изключителния му принос за развитието на математиката и нейните приложения.

 

Проф. Агарвал е ръководител на катедра в Университета A&M в Тексас. Той е главен редактор на 4 списания с импакт фактор и член на редакционните колегии на 40 научни списания с международна редакционна колегия. Автор е на 39 монографии в областта на математиката, публикувал е над 1400 научни статии, които са цитирани над 35 000 пъти според Google Scholar. Проф. Агарвал има редица съвместни резултати с преподаватели от Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е наш гост-лектор.

 

Тържествената церемония ще се състои на 15 март 2017 г. от 16 часа в 6. аудитория на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Валидност до: 2017-03-16; Одобрил: проф. Антон Илиев; Последна промяна на 2017-02-27 12:12:28
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол