уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството

Кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството

                                                                                                                                         

                                                              

                       

                      Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“

                              при Факултета по икономически и социални науки

                              на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

                     

                         кани предприемачи, мениджъри, преподаватели и студенти

            за участие в кръгла маса по актуални проблеми на предприемачеството

           на 12.12.2016 г. от 11.00ч. в ст.126, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“

                                       

                                 Модератор: доц. д-р Боян Славенков

                       

                       Основни тематични направления на дискусията:

                                      - академично предприемачество;

                                      - обучение по предприемачество;

                                      - иновации и предприемачество;

                                      - социално предприемачество;

                                      - предприемачество в социално-културната сфера;

                                      - предприемачество и мениджмънт.

 

 

За допълнителна информация: гл. ас. д-р Ангел Димитров – научен секретар на Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ – тел:089 55 999 10      е-mail:dimitrov_rola@yahoo.com

 

Валидност до: 2016-12-12; Одобрил: Гл. ас. д-р Ангел Димитров; Последна промяна на 2016-12-02 11:02:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол