уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Втора годишна конференция по социоанализа, катедра „Социология и науки за човека“

Втора годишна конференция по социоанализа, катедра „Социология и науки за човека“

ВТОРА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОАНАЛИЗА

КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА“

И

ИНСТИТУТ ЗА КРИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КЪМ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ОБРАТ: ОТ ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ КЪМ СОЦИОАНАЛИЗА“

 

26 - 27 ноември 2016, Пловдив

17 ауд. “Проф. Тодор Иванов Живков”, ФИФ, ул. „Костаки Пеев“ 24

 

ПЛАКАТ

ПОКАНА

ПРОГРАМА

 

Валидност до: 2016-11-17; Одобрил: доц. д-р Стойка Пенкова, Ръководител катедра "Социология и науки за човека"; Последна промяна на 2016-11-28 13:49:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол