уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Курс на тема "Библиотечно-информационни ресурси и услуги в НБИВ"

Курс на тема "Библиотечно-информационни ресурси и услуги в НБИВ"

Н а р о д н а   б и б л и о т е к а    “И в а  н   В а з о в”

организира

безплатен тридневен курс на тема „Библиотечно-информационни ресурси и услуги в НБИВ“ от 16 до 18 ноември 2016 г.

Подробности за събитието

Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2016-11-10 10:12:14
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол