уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Практическо обучение "Хоризонт 2020"

Практическо обучение "Хоризонт 2020"

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) организира практическо обучение по подготовката на проектни предложения в направление „Разпространяване на върховите постижения и разширяване на участието“, на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.
Обучението ще бъде проведено в гр. Пловдив на 20.10.2016 г. от 13,30 до 16,30 ч. в зала на Университета по хранителни технологии.
 
Онлайн регистрация на адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=50
 
Последна промяна на 2016-10-17 10:39:10
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол