уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Дискусионен форум: Римско право и римскоправна традиция в съвременното право

Дискусионен форум: Римско право и римскоправна традиция в съвременното право

Валидност до: 2016-10-15; Одобрил: Гл. ас. д-р Ангел Шопов; Последна промяна на 2016-10-12 10:06:53
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол