уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Събития » "Дни на науката 2016" на СУБ-Пловдив

"Дни на науката 2016" на СУБ-Пловдив

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

                  Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2016” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 28  и  29 октомври 2016 г., петък и събота в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6,  Пловдив  по следните научни направления:

 • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 • ЕСТЕСТВЕНИ И  АГРАРНИ НАУКИ 
 • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Постери, мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

 • На 28 октомври се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
 • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
 • Заявки за участие ще се приемат до 17 октомври 2016 г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
 • ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ СЕ ВНАСЯ В ДЕНЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЛИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ( 25 ноември 2015 г.)  в касата на СУБ Пловдив или по банков път и е както следва:

     За редовно отчетени членове на Съюза за доклад до 4 страници – 60 лв.;

     За останалите участници за доклад до 4 страници – 80 лв.;

     За всяка допълнителна страница – 10 лв.;

     За представяне на постер (без отпечатване) – 25 лв.

 • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
 • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от 25 ноември 2015г.
 • Изискранията за печат и банковата ни сметка може да намерите на нашия сайт: www.subplovdiv.com

Имаме удоволствието да Ви поканим на честването на Деня на народните будители, което ще се състои на  28 октомври  2016 г., петък, от 17 часа в Синия салон на Дома на учените.

 

От ръководството на СУБ-Пловдив

Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова; Последна промяна на 2016-10-07 16:46:01
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол