уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Международна лятна школа по изследване и управление на Нематериалното културно наследство (НКН)

Международна лятна школа по изследване и управление на Нематериалното културно наследство (НКН)

Подробности за събитието на http://en.logos.uni-plovdiv.net/ich_researh_management_summer_school

Одобрил: Десислава Димитрова - секретар ФИФ; Последна промяна на 2016-05-11 14:46:21
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол