уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар за издатели и редактори

Семинар за издатели и редактори

С цел подпомагане на българската академична общност, Elsevier планира семинар за издатели и редактори на научни списания, който ще се проведе на 10 май в София, БАН, Централна сграда, Читалня на Централната библиотека на БАН, 2 ет., от 9.30ч.
 
Целта на семинара е да помогне за подобряването на видимостта и качеството на научните списания в България. На семинара ще бъдат обяснени процедурите за  индексиране в Scopus, обсъдени критериите и споменати честите грешки.  Допълнително ще представим две успешни български списания, които ще споделят добрите си практики. Не на последно място ще покажем как издателите и редакторите могат да използват Scopus в своята работа за подобряване на качеството, идентифициране на потенциални автори, рецензенти и конференции, и как научните показатели да работят в тяхна полза. Ще има време за дискусии и въпроси.
Приложено Ви представяме програмата.
Регистрацията за този семинар е на разположение на:
Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2016-04-23 09:27:30
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол