уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Приемна за представяне на услугите, предлагани от Агенцията по заетостта

Приемна за представяне на услугите, предлагани от Агенцията по заетостта

 

А Г Е Н Ц И Я  П О  З А Е Т О С Т Т А

чрез

ДирекцияРегионална служба по заетостта” – Пловдив и

Дирекция „Бюро по труда” - Пловдив 

съвместно с

П У „П А И С И Й   Х И Л Е Н Д А Р С К И“

чрез

Университетски Център за Кариерно Развитие

 

Организират

 

ПРИЕМНА

за представяне на услугите, предлагани от Агенцията и нейните териториални поделения, както и на мрежата EURES (Европейски служби за заетост)

19 април 2016, вторник, от 11.00 часа

1 Аула, Нова сграда на ПУ

Одобрил: проф. Дора Левтерова; Последна промяна на 2016-04-15 16:01:00
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол