уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Oбучение за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley

Oбучение за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley

Oбучение за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley – 1 април, петък, 9.30ч., 446 компютърна зала, Нова сграда.

Одобрил: Милка Янкова - директор УБ; Последна промяна на 2016-03-31 09:35:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол