уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Дискусия на тема: "Новата парадигма на погасителната давност ..."

Дискусия на тема: "Новата парадигма на погасителната давност ..."

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на поредната си сбирка с лектор докторант Ивайло ВАСИЛЕВ,

на която ще се представи и дискутира темата:

 

НОВАТА ПАРАДИГМА НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2 ОТ 2015 Г. НА ОСГТК НА ВКС

 

Сбирката ще се състои на 29 март 2016 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората. За повече информация и материали за предварителен прочит, пишете на: civilistclub@abv.bg.

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!

Одобрил: Ангел Шопов; Последна промяна на 2016-03-09 16:26:56
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол