уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Университетски семинар

Университетски семинар

На 12.12.2011 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Ректората. ще се проведе поредният Университетски семинар с дневен  ред:

  1. Обсъждане на Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020) и съпровождаща План-програма (2011-2012).
  2. Представяне на проект за университетски Пакет учебна документация (вкл. модели на учебен план и учебна програма).
  3. Разни.
Последна промяна на 2011-12-08 20:15:22
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол