уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Представяне на базата данни Reaxys

Представяне на базата данни Reaxys

На 11 ноември т.г. от 10.00 до 11.30 ч. в Централната университетска библиотека г-н Пьотр Голкиевич, представител на Elsevier за Централна и Източна Европа, ще представи базата данни Reaxys.

Reaxys е база данни за химия, включваща органична, неорганична химия и патенти. Съдържа информация за съединения, реакции, свойства и др. За повече информация -  http://www.elsevier.com/solutions/reaxys

Одобрил: Милка Янкова; Последна промяна на 2015-11-06 11:30:32
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол