уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Обучение за електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS

Обучение за електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS

По абонамент на Министреството на образованието, младежта и науката българските учени имат достъп до електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS. Като отчита ролята на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, библиотеката  на Пловдивския университет организира практически семинар в помощ на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели за повишаване на информационната им компетентност. Обучението ще се проведе на  2 ноември т.г. от  10.30 часа в читалнята на централната университетска библиотека.

Акцентите тази година ще бъдат поставени върху:
• търсене на научна информация в пълнотекстовата база данни ScienceDirect;
• наукометричните показатели и функционалност на най-голямата библиографска база SCOPUS;  справки за цитирания, h индекс, статистика на ниво статия и анализ на списания;
• Mendeley - социална мрежа за учени с функции на инструмент за цитиране

Възползвайте се от възможността да получите актуална информация и се регистрирайте на:
https://docs.google.com/forms/d/13f7Mrj0ECYs1oqplXm_9vzK8jSOW-GZU8PPtwIRwd4k/viewform

 

 

 

 

Последна промяна на 2015-10-22 10:36:54
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол