уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Научна програма на НАТО "Наука за мир и сигурност"

Научна програма на НАТО "Наука за мир и сигурност"

Уважаеми колеги,

Министерството на образованието и науката със съдействието на Министерството на външните работи и Постоянната делегация на Република България към НАТО организират Информационен ден, посветен на Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“, на 25 септември 2015 г., от 9.30 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Инициативата цели повишаване на информираността сред българските академични и научни среди относно конкретни възможности за финансиране на проекти по линия на Научната програма на НАТО, както и активизиране на участието ни в научния обмен между страните членки и страните партньори на Алианса. В рамките на Информационния ден, в който ще участват представители на Сърбия и Черна Гора, ще бъдат разгледани възможностите за развитие на регионалното сътрудничество и по-нататъшните механизми на взаимодействие за осъществяването на съвместни проекти.

 Повече  информация  може да получите от приложената програма на информационния ден. Работният език на Информационния ден е английски.

 С уважение,

 проф. д-р Невена Милева
Заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество”

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

тел.: +359-888-650653

факс: +359-32-261251

Валидност до: 2015-09-26; Последна промяна на 2015-09-18 14:43:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол