уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Вътрешен университетски семинар - КСК'2012

Вътрешен университетски семинар - КСК'2012

На 05.12.2011 (понеделник) от 13:30 ч. в Заседателната зала (Ректорат на ПУ) ще се проведе Вътрешен университетски семинар „Ефективната КСК” с обсъждане на следните четири теми:

А.   Статистически анализ на резултатите от приключили КСК в ПУ през последните години (докладва доц. Д. Бояджиев);

Б.   Кандидатстудентският изпит, правила за образуване на бала и класиране – за университетските практики в България и опита на ПУ (докладва Гр. Генова);

В.   Процедури и правила за организация на КСК’2012 (докладва доц. Ж. Чолакова), като специално внимание се отдели на:

  • организацията на приема на документи;
  • структурата и провеждането на кандидатстудентските изпити през 2012 г., с идеята за унифициране и опростяване на съответните процедури и правила (брой на сесии и време на провеждане; редуциране на брой и форма на приемни изпити; по-широко прилагане на тестове, и др.);

Г.   Обсъждане и приемане на документ, съдържащ препоръки до факултетите и филиалите на ПУ, относно организацията и провеждането на ефективна и успешна КСК’2012: (докладва проф. Г. Тотков).

Зам.-ректор: проф. Г. Тотков

Последна промяна на 2011-12-02 10:17:15
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол