уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар "Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)"

Семинар "Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)"

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“.
Семинарът ще се проведе и в град Пловдив на 09.09.2015 г., в Парк хотел Пловдив, от 13.30 ч.
 
За допълнителна информация и потвърждение на участие: http://mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1105
Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Последна промяна на 2015-09-05 18:53:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол