уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Стихосбирка на Маргало

Стихосбирка на Маргало

Маргало представя стихосбирката си

"Не ми показвай среден пръст, Съдба!"

29 май, 18.00ч., Централна университетска библиотека

Одобрил: Милка Янкова - Директор на Университетска библиотека; Последна промяна на 2015-05-26 10:54:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол