уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Осми Европейски диалог за Интернет управление 2015

Осми Европейски диалог за Интернет управление 2015

На 4 - 5 юни 2015 г., България ще бъде домакин на 8'то издание на Европейския диалог по управление на интернет (EuroDIG) 2015, с мото „Да развиваме Интернет заедно”. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е институционален партньор на събитието. ЕвроДИГ се провежда всяка година, като европейски вариант на Световния форум за управление на Интернет (IGF). Европейският форум за управление на интернет е отворена платформа за обсъждане и обмен на възникващите проблеми и предизвикателства, свързани с интернет между всички заинтересовани страни, включително правителствата, международни организации, техническата общност, бизнеса и гражданското общество.

Водещите теми за ЕвроДИГ’ 2015 ще бъдат: Иновации и икономическо развитие, Човешки права, Достъпност (Равенство/Цифрово разделение), Участие във формулирането на политиката за управление на Интернет, Сигурност, Медиите в цифровата ера , Интернационализираните имена на доменни IDN, Единен цифров пазар, Мрежова неутралност и др.

На 3 юни 2015 г. ще бъде проведено и предварително събитие, посветено на страните от региона на Югоизточна Европа, с тема "Управление на интернет от всички заинтересовани: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа". Целта на форума е да идентифицира основните проблеми в сферата на интернет управлението за региона, които ще бъдат представени на ЕвроДИГ’ 2015 под формата на ключови послания.

Информация за програмата и регистрацията (отворена до 31 май 2015 г.) може да намерите на www.eurodig.org.

Допълнителна информация: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=698. Работният език на формите е английски.

Отчитайки подкрепата на България за отворен, свободен и сигурен Интернет, очакваме Вашето включване в ЕвроДИГ’ 2015 и Регионалния форум.

Одобрил: доц. д-р Крушков; Последна промяна на 2015-05-21 16:53:38
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол