уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Общ университетски семинар

Общ университетски семинар

На 30.11.2011 (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала (Ректорат на ПУ) ще се проведе Общ университетски семинар при следния дневен ред:

  1. Запознаване на представители на всички комисии по оценка на качеството (от основните звена - факултети и филиали) със стартиралата процедура за самооценка, провеждана по повод на предстоящата институционална акредитация на  ПУ.
  2. Обсъждане на извършеното до момента, поставяне и  обсъждане на възникнали проблеми.

Зам.-ректор: проф. Г. Тотков

Последна промяна на 2011-11-29 14:38:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол