уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Проект "Младите срещу младежката безработица"

Проект "Младите срещу младежката безработица"

Институтът за икономиническа политика организира встъпителна среща по проект "Младите срещу младежката безработица",  финансиран по програма Еразъм+, която ще се проведе на 8 май 2015 година в Пловдивския университет.
Основната цел на проекта е да осигури възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора и представителите на публичните институции, отговорни за младежките политики, насочени към борба с младежката безработица с цел те да бъдат направени по-ефективни.

Младежи на възраст до 29 години могат да кандидатстват за участие, като попълнят апликационната форма на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/1qzxhwS3-zYHvix_YCTHC5nV7avNdDlvSiMpErPRP73M/viewform до 4 май 2015 година. В края на проекта всеки участник ще получи сертификат Youthpass.

Пълна информация за проекта и предвидените дейности можете да намерите на адрес: http://youths-stand.epi-bg.org/

Последна промяна на 2015-04-30 16:37:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол