уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Лекция „Свобода на словото и реч на омраза”

Лекция „Свобода на словото и реч на омраза”

Лекция

„Свобода на словото и реч на омраза”

 

Международни инструменти, засягащи речта на омразата:

-          Чл. 10 (Свобода на изразяване) от ЕКПЧ, нагледни примери от практиката на ЕСПЧ

-          Интерактивно упражнение, разработено от Съвета на Европа, което разглежда темата за свободата на  

-          Нагласата в България към речта на омразата (данни от изследване на Институт Отворено Общество - София)

Гост лектор: Марина Кисьова де Хеус, младши изследовател към Правната програма на Институт Отворено Общество – София.

Дата и място на провеждане:  21.04.2015 г., 12:30 ч., зала Компас. Подробности на адрес: http://law.uni-plovdiv.net

Одобрил: Ангел Шопов; Последна промяна на 2015-04-16 15:18:26
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол