уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар по проект "Пловдивски електронен университет" в Смолян

Семинар по проект "Пловдивски електронен университет" в Смолян

На 15.12. (понеделник) ще се проведе семинар за преподаватели и служители от филиалите и колежа на Пловдивския университет в гр. Смолян и гр. Кърджали.

Теми:

  1. Към създаването на Пловдивски електронен университет.

Проф. д.м.н. Г. Тотков

  1. Софтуерна платформа „Пловдивски електронен университет“.

Е. Алендарова

Начало: 13:00 ч.

Място на провеждане: Зала 308 (Колежа в гр. Смолян)

Семинарът се организира в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Поканват се всички интересуващи се.

Валидност до: 2014-12-16; Последна промяна на 2014-12-13 10:18:16
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол