уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Пресконференция на проект „СИРИУС“

Пресконференция на проект „СИРИУС“

СИРИУС
 
 
 
На 22.12. (понеделник) от 14:00 ч. в зала „КОМПАС“ (Ректората) ще се проведе заключителна пресконференция на проект BG051PO001-3.1.08-0041 „СТАНДАРТИЗИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗНОТИПНИ ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СИСТЕМИ“ с ръководител проф. д-р Запрян Козлуджов.
 
Поканват се всички интересуващи се.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2014-12-11 15:55:20
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол