уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Пресконференция на проект „Пловдивки електронен университет“

Пресконференция на проект „Пловдивки електронен университет“

ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
 
 

На 18.12. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Ректората ще се проведе заключителна пресконференция на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“ с ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков.

Поканват се всички интересуващи се.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2014-12-13 10:19:52
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол