уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар по проект „Пловдивски електронен университет“

Семинар по проект „Пловдивски електронен университет“

ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
 

На 17.12. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на УИЦ (Ректората) ще се проведе университетски семинар и обсъждане на тема:

Нормативни документи за акредитация на дистанционни форми на обучение

Семинарът се организира в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Поканват се всички интересуващи се.
 
 
 
 
 
 
 
 
Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2014-12-13 10:20:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол