уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар: "Пловдивски електронен университет и СИРИУС"

Семинар: "Пловдивски електронен университет и СИРИУС"

На 16.6.2014 г. (понеделник) от 12:00 ч. в зала КОМПАС (Ректората) ще се проведе информационен семинар.

Тема:

Първи резултати на софтуерни разработки
Пловдивски електронен университет и СИРИУС

Семинарът ще представи резултати на два университетски проекта, финансирани от ЕСФ:

1. Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС) с рък. проф. д-р З. Козлуджов, и

2. Пловдивски електронен университет: национален еталон за провеждане на качествено е-обучение (ПеУ) с рък. проф. дмн Г. Тотков.

 

Поканват се всички интересуващи се.

Одобрил: проф. дмн Г. Тотков; Последна промяна на 2014-06-13 15:00:03
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол