уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Ръководството на Химическия факултет
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
  
Ви кани на тържествената церемония
по връчването на почетно звание
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
на чл.-кор. проф. д.х.н. Димитър Любомиров Цалев
 
21 май 2014 година от 16.00 часа,
6 аудитория, Ректорат

Одобрил: Ирина Кожухарова; Последна промяна на 2014-05-17 10:01:47
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол