уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар "Съвременни методи за анализ и контрол на храни и околна среда"

Семинар "Съвременни методи за анализ и контрол на храни и околна среда"

Уважаеми колеги,

на 21 май 2014 година в 5 аудитория на Ректората ще се проведе семинар с международно участие, организиран от фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” на тема:

“СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ И ОКОЛНА СРЕДА”

Повече информация може да видите на адрес:
http://argon.uni-plovdiv.bg/?p=2861

Одобрил: Ирина Кожухарова; Последна промяна на 2014-05-13 09:45:19
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол