уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Нов правилник на ПУ!

Нов правилник на ПУ!

Уважаеми колеги,

Предстои приемането на нов Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и съпровождащия го нормативен акт Наредба 1. Изборни процедури.

Всички преподаватели, служители и студенти на ПУ могат да изразят своето мнение, предложения и бележки относно Правилника по един от следните начини:

А. (автоматично) Чрез автоматизираната система КОМПАС-форум, на адрес http://compass-forum.fractime.com. Системата предоставя възможности за запознаване с текстовете на Правилника и прикрепяне на бележки към съответните глави и раздели. Достъпът е чрез ЕГН. За преподаватели не е необходима регистрация. Служители и студенти, които желаят да използват приложението е необходимо да изпратят трите си имена и парола (код за следващ достъп) на hadjikolev@uni-plovdiv.bg;

Б. (конвенционално) Изпращане на текстов документ на адрес totkov@uni-plovdiv.bg.

Предимството на А. се състои в това, че бележките на всички участници в дискусията ще бъдат обработени и отразени автоматично в един документ. Документът с предложения на университетската общност ще бъде достъпен за разглеждане в заключителния етап на университетското обсъждане в Общото събрание и ще бъде в основата на новата редакция на Правилника.

В случай Б. Вашите предложения също ще бъдат отчетени, но по конвенционалния начин ‒ след редактиране ‘на ръка’ в Правилника.

 

Новата редакция на проекта за Правилник ще бъде представена в заключителния етап на университетското обсъждане.

На 28.3. (петък) от 10:00 – 11:30 ч. в зала КОМПАС (Ректората) ще се проведе неформално обсъждане на проекта за Правилник.


Очакваме Вашите бележки до 18:00 ч.  на 30.3. (неделя).

Вашето участие е важно за Университета!

Валидност до: 2014-03-29; Одобрил: проф. Г. Тотков; Последна промяна на 2014-03-25 09:39:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол