уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Презентация на APS physics и Springer

Презентация на APS physics и Springer

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

и

„Индекс” ООД


Ви канят на


П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
на електронни ресурси

 

19 март 2014 г., сряда, 10.00 часа
Централна библиотека на Пловдивския университет  – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” №24

Одобрил: Милка Янкова - Директор на Университетска библиотека; Последна промяна на 2014-03-12 11:52:07
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол