уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Национално състезание по български език и литература!

Национално състезание по български език и литература!

Национално състезание по български език и литература,

организирано от Филологическия факултет

Уважаеми кандидат-студенти,

На 22 март 2014 г.  от 9 ч. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалностите, в които дисциплината Български език и литература участва в балообразуването). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 4 астрономически часа. Форматът за проверка и оценка на знанията не дублира структурата на държавния зрелостен изпит по БЕЛ или на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки (по-подробно за типовете задачи вж. тук).

Участието в конкурса е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да се регистрират тук.

Валидност до: 2014-03-23; Одобрил: доц. Красимира Чакърова; Последна промяна на 2014-02-21 16:34:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол