уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар по проект ПеУ

Семинар по проект ПеУ

Семинар по проект ПеУ

Дневен ред на семинара:

  1. Прогресът на проекта по въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в ПУ (една година по-късно);
  2. Как да се популяризират постигнатите резултати?
  3. Регламенти за отчитане и сертифициране на създаваните електронни курсове и ресурси.

Лектори: доц. П. Бъркалова, г-жа В. Казашка, проф. Г. Тотков

Място: зала Компас (Ректорат на ПУ)

Дата: 10.02.14 (понеделник) Начало: 13:30 ч.

Валидност до: 2014-02-11; Одобрил: проф. Г. Тотков; Последна промяна на 2014-02-05 12:28:46
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол