уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Ръководството на Философско-историческия факултет
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
  
Ви кани на тържествената церемония
по връчването на почетно звание
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
на 
проф. д-р Василка Кирилова Тъпкова-Заимова
 
която ще се състои на 9 декември 2013 година от  17,00 часа
в  6 аудитория, Ректорат
Валидност до: 2013-12-09; Одобрил: Декан на ФИФ, доц. д-р Красимира Кръстанова; Последна промяна на 2013-12-04 10:08:03
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол